electronic beats mixed
with WORLD MUSIC

Muzykę miksuję od 1999 roku. Oprócz imprez krajowych, wystąpiłem m.in. w Brazylii, Nowym Jorku, Paryżu, Londynie, Dublinie, Brukseli, Sarajewie i w wielu innych miejscach.

Moje sety to muzyczna i kulturowa podróż: od Afryki, przez Brazylię, kończąc na Bałkanach i Europie Wschodniej. Specjalną pozycję w moich miksach znajdują dźwięki muzyki świata połączone z muzyką elektroniczną. Ponadto, jestem organizatorem imprez pod hasłem „House Under 2000”, które promują muzykę house z lat 80. i 90. Mam własny, oryginalny styl DJ-ski.

Często współpracuję na scenie z muzykami, przede wszystkim z perkusjonalistami i trębaczami.

W moich setach usłyszysz: global tunes / balkan beat / latin / dancefloor jazz / house / afro house / brasilian grooves

I have been mixing music since 1999. Besides national parties (Poland), I performed in Brazil, New York, Paris, London, Dublin, Brussels, Sarajevo and many other locations.

My sets are musical & cultural journeys: from Africa, through Brasil, finishing on Balkans and Eastern Europe. The special position in my mixes is reserved for global tunes mixed with electronic music. Moreover, I am the co-organizer of the course of parties entitled House Under 2000. These promote sounds of house from 80’s and 90’s. I have my own, original style of DJ-ing.

I also cooperate with musicians during my sets, focusing on brass (trumpets) and percussions (conga, timbales).

You can hear in my sets: global tunes / balkan beat / latin / dancefloor jazz / house / afro house / brasilian grooves

hello@yantimer.pl

+48 609 441 441